Algemene Consumenten Voorwaarden

Als erkend lid van de beroepsvereniging VastgoedPRO handelt ons kantoor naar de Algemene Consumenten Voorwaarden VastgoedPRO. Deze voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond. Er staat in beschreven waaraan leden zich hebben te houden en waar u als consument recht op heeft.

Geschillencommissie

Het kan gebeuren dat u als opdrachtgever niet tevreden bent. U kunt dan terecht bij een onafhankelijk en objectief loket om uw klacht in behandeling te laten nemen. VastgoedPRO leden zijn aangesloten bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) in Den Haag. Mocht er een geschil zijn, dan zal de SGC deze klacht behandelen. Leden van VastgoedPRO zijn gehouden aan elke uitspraak van de SGC en VastgoedPRO staat garant voor nakoming van de uitspraken.