Algemene Consumenten Voorwaarden

Als erkend lid van de beroepsvereniging NVM handelt ons kantoor naar de Algemene Consumenten Voorwaarden NVM. Deze voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond. Er staat in beschreven waaraan leden zich hebben te houden en waar u als consument recht op heeft.

Geschillencommissie

Het kan gebeuren dat u als opdrachtgever niet tevreden bent. U kunt dan terecht bij een onafhankelijk en objectief loket om uw klacht in behandeling te laten nemen. NVM leden zijn aangesloten bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) in Den Haag. Mocht er een geschil zijn, dan zal de SGC deze klacht behandelen. Leden van NVM zijn gehouden aan elke uitspraak van de SGC en NVM staat garant voor nakoming van de uitspraken.